Privacy Policy

B&B La Vie en Rose hotel als onderdeel van Dutch Joy asbl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

La Vie en Rose hotel
Cherain 20
6673 Gouvy
België
Tel: +32 80 444 919
E-mail: info@avieenrosehotel.be
www.avieenrosehotel.be
bedrijfsnummer Be0819920115

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Vie en Rose hotel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens aangaande uw reservering: zoals aankomst en vertrekt data, eventuele preferenties en/of dieetwensen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Niet van toepassing.

Wanneer worden uw gegevens verzameld?

  1. Bij het maken van uw reservering
  2. Bij check-in, check-out en betalingen
  3. Tijdens uw verblijf (zoals beveiligingsbeelden)
  4. Bij verbruik op onze terrassen en/of ander verbruik
  5. Bij klachten of reclamaties
  6. Bij derde partijen zoals: Touroperators, Reisorganisaties, GDS reserveringssystemen, Online travel Agencies .

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die minderjarig zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Vie en Rose hotel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze diensten aan u te kunnen leveren
– Om aan onze administratieve wettelijke verplichtingen te voldoen
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen contacteren indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

La Vie en Rose hotel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en of andere zaken.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen
(Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI).

Gegevens bewaren

La Vie en Rose hotel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Na afloop van uw verblijf worden de door u verstrekte gegevens niet verder meer bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Vie en Rose hotel verkoopt/verstrekt uw gegevens niet aan derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
La Vie en Rose hotel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Vie en Rose hotel gebruikt geen cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avieenrosehotel.be

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La Vie en Rose hotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.